PERHE- JA TAIDETERAPIA, GAIA

Image

Perheterapia auttaa perhettä ymmärtämään perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä yksittäisen perheenjäsenen pulmia. Keskusteluissa tuetaan perhettä löytämään omat voimavaransa.

Pariterapia tukee pareja pohtimaan parisuhteen dynamiikkaa, kriisejä tai tulevaisuuden tavoitteita tasapuolisesti. Keskustelun teemoja voivat olla esimerkiksi sitoutuminen tai ero.

Kuvataideterapiassa keskitytään kuvan luomiseen, jolloin alitajunta vapautuu ilmaisemaan olennaista. Tuotos itsessään on jo eheytymisen prosessia, mutta sen nostattamista tunteista ja muistoista voidaan keskustella terapeutin kanssa.

Valokuvaterapiassa opetellaan tunteiden ja ajatusten tunnistamista valokuvan välityksellä. Terapian tavoitteena on kasvattaa itsetuntemusta sekä lisätä omia voimavaroja.

Ryhmäterapiassa voidaan tarkastella omaa vuoro-vaikutusta muihin ryhmäläisiin. Terapian keskeisin anti on kokemusten, tunteiden ja tuntemusten jakaminen. Gaia järjestää taideterapia- ja eroryhmiä.

Työnohjaus on intensiivinen henkilöstön kehittämis-
menetelmä. Se mahdollistaa muutoksen läpiviemisen ja uusien toimintatapojen sisäistämisen. Työnohjauksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä.


Koulutustarjonta
Psykoterapeutti Kitty Enbom pitää edellämainituista aiheista koulutuksia ja luentoja.

Yhteystiedot:

Perhe- ja taideterapia, Gaia
House of Therapy
Aurakatu 14 B 12, 3krs
20100 TURKU

Kitty Enbom
+358440770335
kitty.enbom@gaiaterapia.fi